responsive web design software

OSAKASKUNTA

Osakaskunta (entinen kalastuskunta) on useille kiinteistöille yhteisesti kuuluvan kalaveden osakkaiden muodostama hallinto- ja hoitoelin. Sen toimintaa säätelevät yhteisaluelaki, kalastuslaki ja osakaskunnan säännöt. Osakaskunnan tulee järjestää alueellaan kalastuksen harjoittaminen ja kalakannan hoito kalastuslain edellyttämällä tavalla.

Osakaskunnan ylin päättävä elin on osakaskunnan kokous, joka kokoontuu sääntöjensä mukaan tavallisesti kerran vuodessa. Osakaskunnan päätösten toimeenpanijana, edustajana ja asiain valmistelijana toimii hoitokunta, jota johtaa puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja.

Osakaskunnan pääasiallinen tehtävä on vesialueista ja niiden kalakannoista huolehtiminen.